PLESK vulnerability/sårbarhed

DANSK
Pga. en sårbarhed i Plesk er det vigtigt at checke og opdatere din PLESK control panel.
Sårbarheden findes i alle Plesk versioner for både linux og Windows op til version 10.3.1. Nyere versioner har ingen problemer.
Parallels tilbyder Micro opdateringer for alle versioner med sårbarheden. Check dit PLESK interface om der er nogle opdateringer og installer dem.
Yderligere informationer kan man få her:
 http://kb.parallels.com/en/9294

ENGLISH
Due to a vulnerability in Plesk we strongly encourage our customers to check the used Plesk version and perform updates as necessary.
Involved are all Plesk versions of Windows and Linux up to 10.3.1. Newer versions are not affected. Parallesl provide Micro Updates for all affected versions. So please check in your Plesk interface if there are any updates available and install them.

 Details for installing Plesk updates can be find behind the following link:

 http://kb.parallels.com/en/9294